ခိုင္ခံ ့သပ္ရပ္လွပေသာ ေဘစင္


ဥေရာပ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး ရွဳပ္ေထြးလာသည္ နွင့္အမ်ွ ကုန္ပစၥည္း model အသီးသီးတို ့ကို ဖန္တီးလုပ္ကိုင္ လာျခင္း၏ ရလာဒ္အျဖစ္ သန္ ့ရွင္းေသာ ကိုယ္ထည္ တို ့သည္ အထက္တန္းလႊႊာ ၏သေကၤတျဖစ္လာခဲ ့သည္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ ့ တစ္စတစ္စ တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ သစ္သားမ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ ဖြဲ ့စည္း ထုတ္လုပ္ ထားျပီး ၄င္း၏အရည္အေသြး ေအာင္ျမင္ရန္ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာ ကို အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းအသစ္ကို Teka ကုမၸဏီမွ စတင္ ထုတ္လုပ္လာခဲ ့ပါသည္။Teka နည္းပညာတြင္ ခရိုမီယမ္နွင့္ နီကယ္ကိုပါ အသံုးျပဳလာပါတယ္။ဘက္တီးယီးယား ပိုးမ်ားနွင့္ မိွဳတက္ျခင္းတို ့ကိုပါ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ဤပစၥည္းကို အသံုးျပဳသူမ်ားအေန ျဖင့္ ေရအပူခ်ိန္နွင့့္ ဖိအားကို ထိန္းညိွေပးနိုင္သည့္ အျပင္ ၾကည္လင္ေသာ မ်က္နွာျပင္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
http://bit.ly/1WM9Jco

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s