ဒီဇိုင္းဆန္းျပီး ေသသပ္လွပသည့္ ၾကမ္းခင္း အလွဆင္ ပစၥည္း ကြ်န္း ပါေကး- Teak Parquet Flooring in Myanmar


လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ အိမ္ အေဆာက္အဦး ၾကမ္းခင္းမ်ားကို အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပါေကးျပားမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ ခင္းက်င္း နိုင္ရန္ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ထုတ္လုပ္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ဒါ့ျပင္ ၄င္း ပါေကး ( Teak Parquet ) သည္ ေသသပ္လွပပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသည့္ အျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္ၾကမ္းခင္းမ်ား အားအလွဆင္ရန္အတြက္ ပါေကး ( Teak Parquet ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Myanmar May Kaung Wood Industry ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2cfCMEo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s