ၾကံပင္ရုိးမ်ားနွင့္ပတ္လည္ခုတ္စက္ TRA CHANG


Thai Plus ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ လယ္ယာ သံုးစက္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ ၾကံပင္ရိုးမ်ားနွင့္ပတ္လည္ခုတ္စက္ယာဥ္နွင့္လိုက္ဖက္သာ ဗ်က္အက်ယ္ရွိသည့္အတြက္ ၾကံခင္းေျမာင္းမ်ားထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။ စပိန္နုိင္ငံမွ မွာယူတင္သြင္းေသာ ထြန္သြားမ်ားသည္ အထူးသန္မာျပီး ခံနုိင္ရည္ရွိသည္။အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးျပီး ေျမညက္ေအာင္ ထြန္ယက္နုိင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ ဆီစားသက္သာသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ၄င္းစက္ ကိုဝယ္ယူလိုပါက Thai Plus ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2hIpgeg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s