အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အခန္းဖြဲ႔ Frame သံထည္မ်ား


ယေန့ေခတ္တြင္ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ RC အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္မွဳနည္းပါးလာျပီး သံထည္ frame မ်ားျဖင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္အသံုးျပဳလာျကပါျပီး။ Frame ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ျခင္းမွာ ပိုမိုခိုင္ခံ့ျပီး ကုန္က်လည္းသပ္သာေစသည္။ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ Hပံုစံ။ I ပံုစံမ်ားကို လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္မွာယူနိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2g1omqb

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s