ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး Original သံေခ်ာင္းမ်ား


ႏိုင္ငံျခားမွအရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး Original သံေခ်ာင္းမ်ား (JIS SD-295A, HRB-3358, HRB-400B) အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူႀကီးမင္းတို႔၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေစ်းႏႈန္း၊ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ အျပည့္အဝျဖင့္ ဖူရုွင္းဘရားသား(စ္) ကုမၸဏီမွ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/1U7Nzf1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s