လွပေသာတေယာက္ထိုင္စာဖတ္ခံု ( Rain Drop Chair )


Three Red Star ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ၾကိမ္ျဖင့္ျပဳ လုပ္ထားေသာ စာဖတ္ခံု၊ rain drop chairကိုထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူ ၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္အိမ္ရွိဧည့္ခန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ျခံဝင္းမ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္း စာဖတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အပ်င္းေျပထိုင္ေနကာ အပန္းျဖစ္ရာတြင္လည္းေကာင္းအလြန္ အဆင္ေျပေသာ လွပပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာခံုေလးတစ္ခံုပင္ ျဖစ္ပါသည္။rain drop Chair ထုိင္ခံု၏ ပံုစံမွာလည္းအလြန္လွပျပီး ျမင္သူတိုင္းခ်စ္ေစမယ့္ ခ်စ္စရာထိုင္ခံုေလးတစ္မ်ိဴး လည္းျဖစ္ပါသည္။ၾကိမ္ ေဗဒါမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို Door To Door System ျဖင့္ customized design မ်ားကိုလည္း Three Red Star ကုမၸဏီမွေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ rain drop chair ထို္င္ခံုကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Three Red Star ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ဆက္ သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2nuaTxI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s