အပန္းေျဖ အနားယူ လွဲေလွာင္းနိုင္သည့္ ခံုတန္းရွည္ ( Benches )


United Wood ကုမၸဏီမွ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္ သံုး၊ရံုးခန္းသံုး၊ကုမၸဏီလုပ္ငန္းသံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ခံုတန္းလ်ား ခံုတန္း ရွည္ ( Benches ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ ၄င္းခံုတန္းရွည္သည္ ကြ်န္းသစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ အျပင္ ခိုင္ခံ့ေသသပ္လွပျပီး ၾကာရွည္အသံုးခံေသာ ပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။လူ ၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ားနွင့္ ျခံဝင္းမ်ားတြင္ အနားယူူအပန္းေျဖနုိင္ရံုသာမက လွဲေလွာင္းအသံုးျပဳနိုင္ေသာ ခံုတန္းရွည္ ( Benches ) တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီး မင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းအနားယူအပန္းေျဖနိုင္သည့္ ခံုတန္းရွည္ ( Benches ) ကို ဝယ္ယူအ သံုးျပဳလုိပါက United Wood ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနုိင္ပါသည္။
http://bit.ly/2mJMUq3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s