ႀကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဧည့္ခန္းသံုး ထိုင္ခံု နွင့္ စားပြဲ ( Rattan Round Table with Pretoria Club Chair )


TK Home Collection Interiors ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ေသသပ္ လွပပီး ဒီဇိုင္း ဆန္းေသာ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ႀကိမ္ျဖင့္ျပဳ လုပ္ထားသည့္ အိမ္ ဧည့္ခန္းသံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာ ဧည့္ခန္းသံုး စားပြဲ နွင့္ ကုလားထိုင္ ( Table & Club Chair ) ကို လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ ထုတ္္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွွိပါသည္။ ၄င္း အိမ္အ လွဆင္သံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားသည္ ႀကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ေသသပ္ လွပသည့္ အျပင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနွင့္ လည္း ညီညြတ္ပီး ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ Round Table & Pretoria Club Chair ကုိ ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက TK Home Collection Interiors ကုမၸဏီကုိ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2nuwqX8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s