လက္အေျခာက္ခံစက္ { Hand Dryer }


Aung Htoo Wai Trading ကုမၸဏီမွ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ရုံးသုံး၊ ဟိုတယ္၊စားေသာ က္ဆိုင္၊ အိမ္အလွဆင္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ တင္သြင္ းျဖန္ ့ျဖဴး ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ ၊ ဟိုတယ္တို ့တြင္ လူၾကီးမင္းတို ့ စိိတ္တိုင္းက် အလွဆင္နိုင္ရန္နွင့္ လိုအပ္ေသာ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ရုံးသုံး၊ ဟိုတယ္ ၊စားေသာက္ဆိုင္တို ့တြင္ လက္ေဆးေဘစင္နားတြင္၄င္း အိမ္သာကအထြက္ လက္ေဆး ေဘစင္နား၌ထားျခင္းျဖင့္ လက္ေဆးျပီးလ်ွင္ လက္ကို Hand Dryer ျဖင့္အေျခာက္ခံလိုက္ပါကသန္ ့စင္ျပီးပိုးမြားကင္းစင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းက်န္းမာေရး နွင့္လည္းညီညြတ္ေသာ လက္ေဆးပီးေနာက္ အေျခာက္ခံစက္ ( Hand Dryer ) ကို လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိမ္၊ ရံုး၊ ဟိုတယ္၊ ကုမၸဏီတို ့အတြက္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Aung Htoo Wai Trading ကုမၸဏီကို တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2nGwbrQ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s