ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးနွင့္ အသံုးမ်ားေသာ Chairs


သက္ေတာင့္သက္သာရွိျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ထိုင္ခံုေကာင္းေကာင္းတစ္လံုးကုိ သင္ရွာေနပါသလား။ယခုျပသထားေသာ ထိုင္ခံုအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ကၽြန္းသားကို ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ျပဳလုပ္ကာ ေပၚလစ္တင္ထားေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရ ေခ်ာေမြ႔ေျပျပစ္ျပီး အပူစုတ္ယူမႈနည္းေသာေၾကာင့္ ပူေလာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္သည္။ေအာက္ေျခကို ခိုင္ခံေသသပ္ေသာ စတီးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားကာ အျဖဴေရာင္အသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ အလင္းရကာ ျခင္အႏၠာရာယ္မွလည္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။ေခတ္မွီေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္အသံုးခံျပီး အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္းမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးေပးသည္။အိမ္တြင္ အသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေစ၊ ရံုးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ Pblic ေနရာတြင္ အသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေစ အသံုးတည့္ေသာ ထိုင္ခံုအမ်ဴိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။ေသသပ္လွပေသာ ထိုင္ခံုပံုစံ ဒီဇုိင္းအမ်ဴိးမ်ဴိးႏွင့္ အေရာင္အေသြးစံုစံုလင္လင္ကို စိတ္ႀကိဳက္ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
http://bit.ly/2oFllPG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s