လွပဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇုိင္းပံုစံျဖင့္ Long Crystal Chandelier


အေကာင္းမြန္ဆံုး အရည္အေသြးျမင့္ ၾကည္လင္ေတာက္ပေသာ Crystal ႏွင့္ သတၱဳေပါင္းစပ္ထုတ္္လုပ္ထားေသာ မီးဆိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Electroplating ကို အလႊာအထပ္ထပ္ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းထားေသာေၾကာင့္ ေျပာင္လက္ေတာက္ပျပီး လွပဆန္းသစ္ေစသည္။ Company မွ Product မ်ားသည္ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈကို Everest မွ အာမခံမႈမ်ား ေပးျပီး ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ ယခုျပသထားတဲ့ မီးဆိုင္း၏ အလွတရားကို လူႀကီးမင္းမ်ား ေနအိမ္၊ ဟိုတယ္ ႏွင့္ မဂၤလာခန္းမေဆာင္မ်ားတြင္ က်က္သေရမဂၤလာ တိုးပြားေအာင္ အလွဆင္ျပီး အသံုးျပဳလုိ႔ရတဲ့ မီးဆုိင္းတစ္ခုပါ။ တြဲေလာင္းက်ေနတဲ့ Crystal ေလးမ်ားက အေတာက္အဆံုး ႏွင့္ အၾကည္လင္ဆံုး အလင္းေရာင္ကို ေပးစြမ္းႏုိင္ပါတယ္။ နည္းပညာ ႏွင့္ ေခတ္မွီစက္ကိရိယာမ်ား ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လွပဆန္းသစ္ေသာ မီးဆုိင္းႀကီးကို Everest မွ အမ်ဴိးမ်ဴိးေသာ အာမခံခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိရာ အားေပးခဲ့ၾကေသာ Customer မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။
http://bit.ly/2prV7nP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s