ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ သပၸါယ္လွသည့္ ဘုရားစင္ – Teak Wood Furniture


Sweet Home Class Furniture ကုမၸဏီမွလူၾကီး မင္းတို ့အိမ္တြ င္အသံုးျပဳေသာပ ရိေဘာ ဂပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္း သစ္မ်ား ျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့သပ္ရပ္ လွပပီးၾကာရွည္ခံေသာ သပါၸယ္လွေသာ ဘုရားစင္မ်ား ( Teak Altar )ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိ ပါသည္။၄င္းဘုရားစင္မ်ားသည္ လူၾကီးမင္ းတို ့၏ အိမ္ဘုရားခန္းမ်ားတြင္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳအလွဆင္သင့္ေသာ အိမ္သံုး ပရိ ေဘာ ဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားစင္၏ေအာက္ေျခတြင္ အျခားဘုရား စာအုပ္မ်ား ကိုပါသိမ္းဆ ည္းနိုင္သည့္ ဗီဒိုအ ကန့္မ်ားလည္ းပါဝင္ပါ သည္။ဒါ့ ေၾကာင့္လူၾကီးမ င္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္သံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကြ်န္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဘုရားစင္ ( Altar ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳ အလွဆင္လိုပါက Sweet Home Class Furnniture ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2qCH4Jq

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s