အေသးစားဗီဒို – Encase Storage


Office Culture ကုမၸဏီမွလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ သစ္သား၊ အထပ္သားတို ့ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ရံုးသံုး၊ကုမၸဏီလုပ္ငန္းသံုးပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ဖိုင္တြဲမ်ားကို သိမ္းဆည္းရာတြင္အသံုးျပဳေသာ ဗီဒို (Encase Storage) ကိုထုတ္္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္းဗီဒိုသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ဖိုင္တြဲမ်ားကို စနစ္တက်သိမ္းဆည္းနိုင္သည့္ အသံုးဝင္ေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းသံုး အေသး စားဗီဒို (Encase Storage) ျဖစ္ပါသည္။၄င္းဗီဒိုတြင္သိမ္းဆည္းရန္ အကန္ ့နွစ္ကန္ ့မွသံုး ကန္ ့ထိပါဝင္ျပီးေသာခတ္နိုင္ေသာ ဗီဒိုတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္ ၄င္းဗီဒို (Encase Storage) ကိုဝယ္ယူလိုပါက Office Culture ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ဆက္ သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
http://bit.ly/2qCrAFc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s