ပဲဆီ၊ နွမ္းဆီ၊ ေနျကာဆီ၊ ထုတ္စက္


ပဲဆီ၊ နွမ္းဆီ၊ ေနျကာဆီ၊ ျကိတ္လိုရေသာ ဆီစစ္စကာ နွစ္ခုထြက္ တစ္ခါထဲ ဆီအျကည္ထြက္ပါတယ္။ ဆီထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္အသံုးတည့္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးဆီျကိတ္စက္ျဖစ္ပါတယ္။ပဲဆီတစ္နာရီကို 30 Kg/h 20 ပိႆာျကပါတယ္။ ေမာ္တာအား 3KW မီးအား 220V အိမ္မီတာျဖင့္ အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။
http://bit.ly/2rjoRVG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s